Categorieën
Intern

Kwaliteitsbeleid

Onze visie: een concrete en vooruitstrevende bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Wij kiezen voor continue verbetering en we investeren in het opzetten, beheren, aanpassen en respecteren van een milieumanagementsysteem van het type ISO14001.

 

We moedigen elk van onze collega’s aan om deel te nemen aan ons milieumanagementsysteem. We verbinden ons ertoe conform te zijn aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen in het kader van onze activiteiten.

 

Onze missie:
  • Het verbruik van grondstoffen opvolgen en verbeteren;
  • Milieuvervuiling zo goed mogelijk voorkomen en inperken;
  • Het continue verbeteren van onze processen om het verbruik van onze natuurlijke resources evenals de uitstoot van vervuiling naar de lucht en produceren van afval te verminderen;
  • Objectieven definiëren om onze impact op het milieu continue te evalueren, rekening houdend met onze partners en alle toekomstige generaties.